Februari 2020

 

Gastouders aan huis en de Regeling dienstverlening aan huis

 

Een jaar geleden, in februari 2019, plaatste De Gastouderjurist. al eens een artikel over ‘Gastouders aan huis en de Regeling dienstverlening aan huis’. Dit blijft een onderwerp waar veel vragen over worden gesteld. Uit de praktijk blijkt dat meerdere gastouders die bij ouders in hun huis werken niet weten waar zij recht op hebben. Ook ouders en gastouderbureaus weten lang niet altijd waar deze gastouders recht op hebben. 

 

Veel gehoorde vragen en opmerkingen zijn: “Op welk loon heb ik recht?”, “De ouders willen niet het minimumloon betalen.”, “De ouders doen alsof ik een soort oppas en schoonmaakster ineen ben.”, “Mogen ouders extra werkzaamheden van mij eisen?”, “Mag ik meer loon vragen als ouders meer werkzaamheden van mij vragen?”

 

Een gastouder aan huis die onder de Regeling dienstverlening aan huis valt, heeft recht op per uur minimaal het geldende wettelijk minimumloon. Ouders zijn hier dus ook aan gebonden! Over de hoogte van het loon mag je onderhandelen. Als het maar minimaal het geldende minimumloon is. 

 

Het is niet verboden extra werkzaamheden te doen. Werkzaamheden zoals de afwas in de afwasmachine zetten en deze laten draaien als het nodig is en stofzuigen en/of dweilen als er geknoeid is, zijn geen vreemde werkzaamheden voor een gastouder aan huis. Let er wel op dat de hoofdtaak van een gastouder aan huis het zijn van gastouder is, wat werken met de kinderen inhoudt. Als je als gastouder, op verzoek van ouders, meer bezig bent met het huishouden van de ouders dan met je normale taken als gastouder, dan sta je absoluut in je recht als je aan de bel trekt. Als je de hele dag werkt en ouders bijvoorbeeld aangeven dat je ‘kunt gaan schoonmaken en/of de was wel kunt doen als de kinderen slapen’, of zelfs als de kinderen niet slapen, kun je aangeven dat jij ook recht hebt op pauze, en eventueel dat je best meer wilt doen, maar dat daar dan ook meer loon tegenover mag staan. Voel je je door ouders onder druk gezet, geef dit dan aan. Vind je dit lastig of luisteren ze niet, neem dan contact op met het gastouderbureau. Helpt dat ook niet, aarzel dan niet om contact op te nemen met De Gastouderjurist. 

 

 

Een gastouder valt onder de Regeling dienstverlening aan huis als:

 • De gastouder op minder dan vier dagen per week voor de ouders werkt;
 • De gastouder ‘diensten verricht ten behoeve van het huishouden van de natuurlijke persoon tot wie ze in dienstbetrekking staat’. Dat wil zeggen dat de gastouder werkt ten behoeve van het huishouden van de ouders. Dat doe je als gastouder. 
 • De gastouder loon ontvangt voor haar werkzaamheden.
 • Er sprake is van een gezagsverhouding tussen de ouders en de gastouder. Hiervan zal over het algemeen al snel sprake zijn als een gastouder in het huis van ouders werkt.
 • De gastouder niet als zzp’er werkt.

 

Als je als gastouder aan deze eisen voldoet, heb je recht op een overeenkomst onder de Regeling dienstverlening aan huis. Het is uiteraard aan te raden een goede , inhoudelijk juiste, overeenkomst te sluiten. 

 

Hieronder staan de belangrijkste ‘regels’ uit de Regeling dienstverlening aan huis. De ouders zijn hierbij de werkgever, de gastouder is de werknemer:

 • De gastouder heeft recht op loon. Dit moet van tevoren zijn afgesproken en moet per uur minimaal het geldende wettelijk minimumloon zijn.
 • De gastouder heeft recht op een vakantietoeslag van 8%. 
 • De gastouder heeft recht op doorbetaalde vakantie “van ten minste vier (4) keer de overeengekomen arbeidsduur per week” (‘vier weken’ vakantie).
 • Bij ziekte heeft de gastouder, na eventueel twee (2) wachtdagen, recht op maximaal zes (6) weken loondoorbetaling. Dit ziektegeld is ten minste 70% van het minimumloon, maar in ieder geval het geldende minimumloon. Het mag dus nooit minder zijn dan het geldende minimumloon.
 • De ouders hoeven geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af te dragen, waardoor de gastouder dus niet verzekerd is voor de Ziektewet, de Wet WIA en de WW. Een gastouder kan zich wel vrijwillig verzekeren.
 • In de Wet arbeid en zorg is geregeld dat mensen die onder de Regeling dienstverlening aan huis vallen aanspraak kunnen maken op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Deze is gerelateerd aan het minimumloon. 
 • De gastouder ontvangt het loon bruto en doet belastingaangifte onder ‘inkomsten uit overig werk’.
 • De arbeidstijdenwet is van toepassing. Kort gezegd betekent dit dat een gastouder geen extreem lange diensten mag draaien. Een dienst overdag mag bijvoorbeeld maximaal twaalf (12) uur duren en tussen diensten moet voldoende rusttijd zitten. 
 • De ouders mogen opzeggen zonder instemming van de gastouder. De ouders moeten als werkgever echter wel een ‘geldige reden’ hebben voor opzegging van de overeenkomst. Ook moeten de ouders zich bij opzegging houden aan de wettelijke opzegtermijn.  

 

Om gedoe te voorkomen, kun je dit het beste allemaal heel goed vastleggen.

 

 

Wet arbeidsmarkt in balans en gastouders aan huis

 

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. Hiermee zijn de regels rondom de transitievergoeding veranderd. Deze regels zijn ook van toepassing op gastouders aan huis (die geen zzp’er zijn). Er bestaat nu vanaf werkdag één recht op een transitievergoeding ter hoogte van 1/3e bruto maandloon per gewerkt jaar.

NB: Per 1 april 2020 geldt de Regeling compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte. Het doel van deze regeling is om dubbele kosten voor werkgevers (ouders) bij langdurige ziekte van een werknemer (gastouder) tegen te gaan.

Meer informatie over deze wet kun je hier vinden.

 

Wil je meer weten over of zoek je ondersteuning bij de toepassing van de Regeling dienstverlening aan huis, neem dan vooral contact op!

 

 

© 2020 De Gastouderjurist.