De Gastouderjurist.

 

ADVISEREN EN INFORMEREN

 

 

Wat kan De Gastouderjurist. onder andere doen voor gastouderbureaus?

 

 

De Gastouderjurist. kan adviseren en informeren over de toepassing van (nieuwe) wet- en regelgeving.

 

De Gastouderjurist. kan adviseren over wat te doen als een gastouder zich niet aan de regels en/of gemaakte afspraken houdt. De Gastouderjurist. kan hierbij ook ondersteuning bieden. 

 

De Gastouderjurist. kan de overeenkomsten en algemene voorwaarden onder de loep nemen, kritisch bekijken en waar nodig, gewenst en mogelijk, veranderingen aanbrengen.

 

De Gastouderjurist. kan advies geven als ouders niet aan hun betalingsverplichting voldoen. 

 

De Gastouderjurist. kan op verzoek samen met het gastouderbureau een informatiebijeenkomst voor gastouders organiseren. De Gastouderjurist. vertelt dan iets over een in overleg te bepalen relevant juridisch onderwerp. Na het verhaal van De Gastouderjurist. is er uitgebreid de tijd vragen te stellen en met elkaar te praten.

 

 

Dit zijn voorbeelden. Er is uiteraard meer mogelijk. Wil je meer weten? Neem contact op!